(1)
Winda, F. R.; Firmansyah, R. Pengaruh Kegemaran Membaca Saintifik Terhadap Sikap Terhadap IPA Di Sekolah Menengah Pertama. Jor. Eva. Edu 2021, 2, 73-81.