(1)
Astalini, A.; Darmaji, D.; Kurniawan, D. A.; Septiani, N.; Azzahra , M. Z. Revitalizing Science Education: Teachers’ Response to Embedding Adat Bersendi Syara’ and Syara’ Bersendi Kitabullah Values into the Learning Process. In. Sci. Ed. J 2023, 4, 117-122.